Контакти

За контакти и резервации :

Поморие 8200, България

Главен път Бургас -Варна, преди входа на града

Христина Баджева

T: +359 886 853 011 / E: campingdiana@abv.bg

Светлан Баджев

T: +359 889 509 968 / E: campingdiana@abv.bg

Дияна Баджева

Email: campingdiana@abv.bg
http://www.facebook.com/CampingDianaPomorie/

Изпрати съобщение :

    Намерете ни във фейсбук